Szczeciński Klub Wysokogórski
70 - 526 Szczecin
ul. Mazowiecka 1

info@kwszczecin.pl


Otwieramy jesienny cykl spotkań górskich SZKW
Zapraszamy członków i sympatyków naszego Klubu na pokaz zdjęć i prelekcje:
...   


Nowe rabaty dla członków SKW
Zarząd informuje, że ustalono nowe rabaty dla członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.

W centrum wspinaczkowy GEKO rabat - 20% na zakup karnetów miesięcznych i karnetów na 10 wejść.

Na ścianie wspinaczkowej Trango Towers - 15% rabatu na zakup karnetów.

W sklepach sportowych CETUS – 10% rabatu.

W sklepach HiMountain 10% rabatu.

Rabaty aktualne są za ...   


Najnowsze w galeriach
Mateusz Szklarski


 


 


 
Nasi partnerzy


 

 

2014-03-17

Piknik Drytool'owy
1_172_PiknikDrytoolowy.jpg
Serdecznie zapraszamy na PIKNIK DRYTOOLOWY w programie wspinanie, ognisko i dobra zabawa !
...   


2014-02-25

Zamknięcie obchodów 60-cio lecia Klubu na Festiwalu "O Góry!"
1_171_LogoKW_Obchody60lecia.jpg
2_171_Warta04.jpg
3_171_Warta05.jpg
4_171_Warta07.jpg
Z dziwnym żalem, a już na pewno sentymentem, zakończyliśmy obchody 60-lecia Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego. Zwieńczeniem tego okrągłego jubileuszu był specjalny ...   


2014-02-22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SKW
1_170_LogoKW.jpg
W związku z upływającym 3 letnim terminem kadencji Zarządu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego Zarząd SKW podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SKW odbędzie się dnia 20.03.2014 roku w lokalu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 1.

Początek Zgromadzenia ustalono na godzinę 19.00 (pierwszy termin), drugi termin ustalono na godz.19.15.

Proponowany Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia to:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków SKW

 2. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków SKW

 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 5. Przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Członków SKW

 6. Dyskusja i głosowanie nad kandydaturami na członków Honorowych SKW: Piotr Kabut, Piotr Henschke, Jerzy Budkowski

 7. Przedstawienie uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania

 8. Sprawozdanie ustępującego Zarządu

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 10. Dyskusja nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu

 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

 12. Dyskusja nad kierunkami rozwoju Klubu oraz kandydaturami na funkcję Prezesa

 13. Wybór Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SKW

 14. Wybór delegatów na zjazd członków PZA

 15. Dyskusja i wolne wnioski

 16. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Członków SKW

 17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków SKW

Jednocześnie informujemy, że warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest uregulowanie składek członkowskich przynajmniej do pierwszej połowy 2014 roku.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne wypełnienie tego statutowego obowiązku. Będzie możliwość zapłaty składki bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem.

Zarząd KW.


2014-02-05

Szczeciński Klub Wysokogórski na Festiwalu "O Góry"
1_169_Logo_FestiwalOGory.jpg
2_169_LogoKW_Obchody60lecia.jpg
3_169_KW_Oldschool.jpg
Zapraszamy na pokaz:

60 lat historii Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego


W ramach obchodów 60 ...   


2014-02-02

Puna de Atacama
1_168_grupa k.jpg
grupa
2_168_Bonete 6759 m k.jpg
Bonete 6759 m
3_168_Walter Penck 6658 m k.jpg
Walter Penck 6658 m
4_168_Viento 6028m k.jpg
Viento 6028 m
Z kolejnej miesięcznej wyprawy do Puna de Atacama (północna Argentyna) wrócił 31 stycznia br. członek SKW Edward Fudro. Był ...   


Do tyłu 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 Do przodu

 

copyright ©: Szczeciński Klub Wysokogórski 1953-2018