Szczeciński Klub Wysokogórski
70 - 526 Szczecin
ul. Mazowiecka 1

info@kwszczecin.pl


Wybrano nowy zarząd Klubu
22 września w siedzibie Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego przy ul. Mazowieckiej 1 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
Przedstawiono ...   


Rabaty dla członków SKW
Informujemy o rabatach dla członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.

W centrum wspinaczkowym GEKO rabat do 20% na zakup karnetów

Na ścianie wspinaczkowej Trango Towers - 15% rabatu na zakup karnetów

W centrum wspinaczkowym Big Wall - około 10%
rabatu na zakup karnetów

W sklepach sportowych CETUS – 10% rabatu

Rabaty aktualne są za okazaniem legitymacji klubowej z aktualnie opłaconymi składkami.

Pozdrawiamy Zarząd SKW   


Najnowsze w galeriach
1 miejsce - Zion USA - AgnieszkaTokraska


 


 


 
Nasi partnerzy


 

 

2019-05-17

„Złoty Hak” nagroda za działalność wspinaczkową
Klubowa nagroda "Złoty hak" zapraszamy członków klubu do zapoznania się z Regulaminem i życzymy owocnych działań Zarząd SZKW


Regulamin nagrody za działalność wspinaczkową

Nagroda
1. Nagroda przyznawana jest za działalność wspinaczkową corocznie i obejmuje okres od 01 grudnia ubiegłego roku do 31 listopada bieżącego roku.
2. Przyznawana będzie nagroda główna w dwóch kategoriach, w postaci statuetki oraz dyplomu i nagrody pieniężnej. Wysokość nagrody pieniężnej na dany rok będzie każdorazowo ogłaszana przez Zarząd Klubu.
3. Nagroda przyznawana jest młodym członkom Klubu tj. osobom lub zespołom , które nie ukończyły 35 roku życia.
4. Nagroda dotyczy wszystkich form wspinaczki w kategoriach:
a) sportowej, sportowej na drogach wielowyciągowych ubezpieczonych, bulderowej;
b) górskiej , działalności skialpinistycznej, jaskiniowej
i przyznawana jest za pojedyncze dokonanie lub sumę dokonań w danym roku kalendarzowym, wg poniższych kryteriów:
- trudności techniczne, trudności obiektywne, oryginalność, czas i styl przejścia.

Komisja
1. Nagroda przyznawana jest przez specjalną Komisję.
2. Komisja składa się z 3 osób powoływanych corocznie przez Zarząd Klubu.
3. Komisja dokonuje wyboru nagrodzonych osób jednomyślnie.
4. W przypadku braku wartościowych przejść komisja może nie przyznać nagrody.
5. Członkowie komisji nie mogą zostać nagrodzeni.
6. Komisja corocznie wyznacza rodzaj nagrody w konsultacji z Zarządem Klubu. Wykonanie uchwały Komisji powierzone zostaje Zarządowi.

Tryb Nagradzania
1. Pisemne zgłoszenie (wykaz i opis przejść, dokumentacja fotograficzna i/lub video) przyjmowane są przez Komisję do dnia 31 listopada każdego roku.
2. Wyboru nagrodzonej osoby, Komisja dokonuje do dnia 21 grudnia.
3. Decyzja Komisji wraz z uzasadnieniem jest ogłaszana publicznie.


2019-05-16

Dolomity 2019 - 2 Wyjazdy klubowe
W miesiącach lipcu-sierpniu planujemy zorganizować 2 wyjazdy klubowe w Dolomity:
I wyjazd w dniach 27.07-03.08.2019 - w rejonie Grupy ...   


2019-05-13

Konkurs fotograficzny – rozstrzygnięcie
W dniu 07.05.2019 w godzinach wieczornych został rozstrzygnięty nasz konkurs fotograficzny o tematyce górskiej. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie ...   


2019-04-26

Walne zebranie członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego
Zarząd Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego zwołuje wyjazdowe Walne Zebranie na dzień 11 maja 2019 roku

Główne tematy Walnego ...   


2019-04-18

VI Szczecińska Noc Integracyjna 2019 - impreza środowiskowa na Świdwiu
START – 11 maja od godziny 15

Spotkanie na Świdwiu coraz bliżej tak wiec tradycyjnie serdecznie zachęcamy wszystkich ...   


Do tyłu 10  11  12  13  14  15  16 Do przodu

 

copyright ©: Szczeciński Klub Wysokogórski 1953-2020